Berekening sociale bijdragen zelfstandige en VAPZ
  Kies het gewenste statuut  
   
  Kies uw anciënniteit als zelfstandige  
   
  Jaarlijks (netto) beroepsinkomen in 2011  
 
€ 
 
 
  Beheerskosten sociaal secretariaat  
 
 %
 
 
Sociale bijdragen per kwartaal
 
    Als zelfstandige € 0,00  
    Als medewerkende echtgenoot  
    Maxistatuut € 0,00  
    Ministatuut € 0,00  
 
Bijdrage VAPZ op jaarbasis
 
    Gewoon VAPZ € 0,00  
    Sociaal VAPZ € 0,00  
 
  Wat is uw leeftijd?  
 
 jaar
 
 
  Wat is uw geboortemaand?  
 
 
 
  Rentevoet waaraan het VAPZ wordt belegd?  
 
Basisrentevoet = %
Winstdeelneming = %
 
  Raming van het voordeel VAPZ (*)
 
   
 
?