Pensioenschatter
 
1. Uw beroepsstatuut
 
Gelieve uw beroepstatuut aan te duiden
 
2. Loopbaan
 
Wat is uw leeftijd?   jaar
Hoe oud was u toen u begon te werken?   jaar
Wanneer wenst u met pensioen te gaan?   jaar
 
Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf ...
 
 3. Uw inkomen
 
Uw huidig beroepsinkomen?
€ 
 
 4. Uw gezinssituatie
 
Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen?
Heeft uw partner zelf inkomsten of zal uw partner zelf een pensioen krijgen?
Maandelijks pensioen
= € 0,00
 
?