Extra pensioen
Welkom bij de planner 'extra pensioen'
 
Concreet geeft deze planner een antwoord op 2 vragen

1. Indien ik bovenop mijn pensioen een extra inkomen wil, over hoeveel kapitaal moet ik dan beschikken op mijn pensioenleeftijd.
 
2. Hoeveel moet ik vanaf nu maandelijks sparen om dit kapitaal op te bouwen.
 
 
Personalia
 
Wat is uw leeftijd?
Leeftijd
    jaar
 
Op welke leeftijd wenst u met pensioen te gaan?
Pensioenleeftijd
    jaar
 
Uw levensverwachting?
Levensverwachting
    jaar
 
Uw levensverwachting schatten:      
Gewenst extra inkomen
 
Welk bedrag wenst u vanaf uw pensioenleeftijd elke maand EXTRA te ontvangen bovenop uw pensioen?
Extra bedrag per maand
€ 
 
Voer het bedrag in dat u vanaf uw pensioenleeftijd wenst te ontvangen bovenop op uw wettelijk pensioen of bovenop andere pensioenen of andere uitkeringen die u vanaf uw pensioenleeftijd zal genieten.
 
 
Beschikbaar kapitaal
 
Beschikt u op dag van vandaag reeds over een bepaald startkapitaal dat u voor deze berekening in aanmerking wenst te nemen?
 
Kapitaal vandaag beschikbaar
€ 
 
Wat is de jaarlijkse (netto)rentevoet die u wenst toe te passen voor de berekening?
 
Toe te passen rentevoet
 %
 
Tip: we stellen voor om momenteel een rentevoet te gebruiken die niet hoger is dan 2,5%
 
Wenst u voor deze berekening rekening te houden met de inflatie?
 
Procent inflatie
 %
Opname van het opgebouwde kapitaal
 
Er zijn verschillende opties mogelijk wat betreft de opname van het kapitaal dat u gaat opbouwen. Gelieve hierna uw gewenste keuze aan te duiden:
 
Procent kapitaal te behouden:   %
RESULTAAT