Rendement van een belegging berekenen
 
Begindatum belegging  
Beginkapitaal belegging €   
Beginkapitaal = het totale bedrag dat voor de belegging betaald werd (dus met inbegrip van alle betaalde kosten).  
 
 
Einddatum belegging  
Eindkapitaal belegging €   
Eindkapitaal = het netto bedrag na afloop van de belegging ontvangen wordt (dus NA aftrek van alle kosten).  
 
 
 
 
 
?
 
 
 
 
?